De Solar Revolutie

Over de hele wereld zijn politici het er eigenlijk wel over eens: de wereld moet meer energie gaan opwekken met groene stroom. Of het nu gaat om doelstellingen voor het gebruik van elektrische auto’s, of het installeren van zonnepanelen, groene stroom wordt steeds belangrijker.

En toch is de energieconsumptie voor maar 10% afhankelijk van zonne-energie.

Dat geeft twee dingen aan. Ten eerste: als belegger die investeert in energie, mag je andere bronnen (zoals olie) absoluut niet vergeten in de portefeuille. En ten tweede mag duidelijk zijn dat er enorme kansen liggen voor beleggers die nu in zonne-energie stappen.

De kans dat we over 10 jaar, met z’n allen veel meer groene stroom gebruiken, is nagenoeg 100%. En je kan wel nagaan, wat er gebeurt als het marktaandeel van zonne-energie stijgt van 10%, naar bijvoorbeeld 20%.

In het Ebook ‘De Solar Revolutie’ beschrijven we 5 aandelen die we kansrijk vinden om van deze sector te profiteren.

 

Uw selectie

Gebruiken we over 50 jaar, meer, of minder duurzame energie? Het is natuurlijk een no-brainer: groene en duurzame stroom gaan een steeds grotere rol spelen bij onze energieconsumptie. En slimme beleggers, positioneren zich daar nu alvast op.

€ 169